Phó giáo sư tiếng anh là gì

Em Được Khen Là Bò Sữa Ngoan