Phó giáo sư tiếng anh là gì

Phim Nữ Hoàng Cleopatra