Phó giáo sư tiếng anh là gì

Chúa Giàu Lòng Xót Thương