Phó giáo sư tiếng anh là gì

Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông