Phó giáo sư tiếng anh là gì

Vietnam's Got Talent 2016 - Chung Kết 2