Phó giáo sư tiếng anh là gì

Anh Sec Xy Ngoc Trinh